درهای ورزشگاه یادگار امام تبریز باز شد/ 3 هزار هوادار داخل ورزشگاه