رهبری «هیلاری کلینتون» بر آمریکا برای اسرائیل عالی است