وزیر آموزش و پرورش: بی‌‌سوادها از برخی امکانات دولتی محروم می‌شوند