شگفتی‌هایش به واقع شگفتی‌اند! / «پیشداوری‌ها» مایه خنده ما شده بود/ایران، جامعه متمدن، ناب، و بسیار