فن‌آوری‌های جدید جای کتاب را نمی‌گیرد/ برخی پیشنهادات اجرایی نشده است