دربی 80/ستار همدانی: استقلال برای دیدار با پرسپولیس آماده است