فایننشال تایمز: افزایش آمار تروریستها در انگلیس بعد از 11 سپتامبر