مدال نقره المپیک لندن از تیم دوی امدادی آمریکا گرفته شد