بینگ صفحاتی را که برای موبایل طراحی شده‌اند در اولویت قرار می‌دهد!