امیر قطر: شورای همکاری(GCC) از توافق هسته‌ای ایران استقبال می‌کند