گفت و گوی متفاوت با پیرمردی که «فردوسی» را دفن کرد +عکس