واشنگتن پست از موافقت تل آویو با تسلیح اعضای شورای ...