هدف ما صعود به مرحله نهایی لیگ جهانی است/کواچ تغییرات مثبتی در تیم ایران داشته است