۱۱۷ کشته و بیش از ۲ هزار زخمی در پی آخرین زمین‌لرزه در نپال