رییس شورای اسلامی استان قم: قانون ساخت و ساز باید برای همه یکسان باشد