تسلیم در برابر ریزگردها درست نیست باید مقابله کرد/ مهاجرت 130 هزار نفر در پی بی توجهی به هامون