حال و هوای تبریز ۱۰ ساعت مانده به شروع بازی فینال لیگ