آیت‌الله‌ احمد خاتمی از بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب تهران بازدید کرد