درگیری کام موی سپیدها را در لیگ برتر فوتبال پیشکسوتان تلخ کرد