استقبال کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از توافق هسته‌ای با ایران