استقلال و پرسپولیس، شهر بی دفاع/ انگیزه مشترک ژنرال و پروفسور؟