نخستین خط مستقیم کشتیرانی ایران و عمان راه‌اندازی شد