از ۴ نسخه مخصوص و ۲ مجسمه ویژه بازی Assassin’s Creed: Syndicate رونمایی شد