بسیجیان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد زنجان به مناطق عملیاتی غرب کشور اعزام شدند