چرا بعضی ها از پورشه سواران متنفرند؟/ پولدارستیزیِ همراه با عقده یا عدالت خواهی با چشمان باز؟!