ترافیک نیمه‌سنگین در جاده چالوس/ کاهش دید در کرمانشاه و کردستان/ بارش باران در مازندران