پیام «القسام» به صهیونیست‌ها همزمان با سالروز اشغال فلسطین+تصویر