آغاز رقابت 30 بانوی سنگنورد در مسابقات قهرمانی کشور در همدان