تمام حرکت‌های دشمنان در پیرامون کشورمان لحظه به لحظه رصد می‌شود