زخمی شدن 8 تن از اهالی نابلس در حمله نظامیان صهیونیست