پوشش خبری حاشیه‌های دربی توسط گزارشگران آلمانی/ پای سامره هم وسط آمد!