تماشا کنید: اولین تریلر سریال Legends Of Tomorrow، سریال فرعی Arrow/Flash