هزینه ۷۷۴,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ دلاری شیوخ فاسد در بازار سلاح +آمار