اوباما: اعراب از اقدامات ایران نگران هستند/توافق هسته‌ای هنوز کامل نشده است/روابط نظامی خود را با اع