آیت الله بهجت به رهبری فرمودند که تضمین می‌کنم اولیاء الهی شما را تنها نمی‌گذارند