سخنگوی وزارت امور خارجه چین: پکن به نقش سازنده خود در پرونده هسته ای ایران ادامه می دهد