دنیای سیاست در هفته ای که گذشت/ وقتی «کمپ دیوید» محلی برای تلافی رفتارهای آمریکا می شود/ امکانات دانش