علی خسروی:ای بابا!به من چه ربطی دارد اگر داور دربی بد شد؟