کاخ سفید: معنی ندارد کشورهای عربی به دنبال برنامه هسته‌ای مشابه برنامه ایران باشند/ مذاکرات هسته‌ای