مربی استقلال خوزستان : بازی دشوار وسختی در برابر پیکان داریم