نتایج مسابقات کاپ یک کشوری رفتینگ و انتخابی تیم ملی مشخص شد