ششمین مراسم سالگرد آیت الله العظمی بهجت(ره) برگزار شد