سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: ایران کمکهای خود به یمن را تحت نظارت سازمان ملل ارائه کند