ترفند جدید حسین هدایتی برای خرید پرسپولیس/دیگر فرزندانش هم عضو هیات مدیره نیستند!