صادرات ۹۵۰ میلیون دلاری صنایع نساجی/ تدوین سند راهبردی پوشاک