اوباما: اعراب از اقدامات ایران نگران هستند/ روابط نظامی خود را با اعراب تقویت می‌کنیم