25 درصد ناوگان اتوبوسرانی فرسوده است /یک سوم تاکسی ها نیازمند جایگزینی هستند