همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی گیلان در رشت برگزار شد