مدیرعامل باشگاه مس کرمان: کلافی گره خورده در نهادهای فوتبالی وجود دارد