کشورهای عربی از نفوذ ایران نگران هستند/ هیچ تحریمی برداشته نمی‌شود مگر اینکه ایران به مفاد توافق عمل